zajišťujeme:

Kompletní servis strojů Teroz Litomyšl

Kromě mořiček osiv zajišťujeme servis i na další stroje z výrobního programu fi.Teroz. Jsou to např. paletizační linky, sklízecí mlátičky Osevan, separátory šťovíku, odsávání prachu a další. Servis těchto strojů zajišťujeme také na Slovensku.

Opravy všech typů mořiček

V rámci možností zajistíme servis, případně náhradní díly na mořičky jiných výrobců (Gompper, Niklas).

Kontrolní testování mořiček osiv KT 502

Provádíme kontrolní testování všech typů kontinuálních i diskontinuálních mořiček osiv dle zákona č. 326/2004 Sb. a vyhlášky MZe ČR č.334/2004Sb.

Dodávky veškerých náhradních dílů

Zajišťujeme dodávky nahradních dílů dle technických specifikací včetně výroby nových dílů dle výkresové dokumentace (hřídele, rotory, mísící komory, dávkovací zařízení a další).

Poradenský servis

Na základě mnohaletých zkušeností Vám rádi poradíme při řešení problémů spojených s mořením osiva.

Prodej repasovaných mořiček osiv ROTOSTAT

Vykupujeme a repasujeme starší mořičky osiv.Poskytujeme kompletní dokumentaci a plnou záruku.

Princip moření osiva:

Navážená vsázka je vyprazdňovací klapkou váhy přivedena na otáčející se miskovitý rotor, který ji odstředivou silou rozloží do prstence s velkou povrchovou plochou. Tento prstenec se otáčí, při čemž se jeho horní část pohybuje pomaleji než spodní část. Osivo z horní části padá do středu a vrací se šroubovitě zpět. Celkový pohyb je složitou kombinací kluzného pohybu mezi vrstvami v různých směrech. Míšení je dále zintenzivněno pevnými lištami na stacionárním válci. Mořící přípravky jsou hadičkami přiváděny na rotační trysku a tím odstředivé rozptylovány do prostoru míšení. Probíhá primární nanášení mořidel. Po aplikaci celé dávky mořidla je osivo dále krátce míšeno, dochází k sekundárnímu rozděleni mořidla. Po nastavené době jsou otevřena vyprazdňovací dvířka statoru, osivo proudí výsypnými kanály do připraveného pytle. Po uplynutí času otevření dvířek statoru jsou tato opět uzavřena a cyklus pokračuje další odměřenou vsázkou.