Kontrolní testování mořiček osivNaše firma byla jako jedna z prvních pověřena Státní rostlinolékařskou správou v Brně kontrolním testováním mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.
Koncesní listina na tento předmět podnikání byla vystavena 12.6.2001 po zaniklé firmě TEROZ Litomyšl, která toto osvědčení získala v roce 1998.


Provádíme kontrolní testování všech typů kontinuálních i diskontinuálních mořiček osiv dle zákona č. 326/2004 Sb. a vyhlášky MZe ČR č. 334/2004 Sb.
Upozornění: Dle vyhlášky 384/2011 Sb. (platnost od 15.12.2011) se mění doba platnosti testování mořiček na 5 let.